Sunny Apartment to metro

Staropramenna to Andel metro stop (both sides) 1 min. walk